Om oss 

Husgruppen startades 2007 och drivs idag av Anders, Klara och Karl. 

Vår huvudinriktning är att bygga gedigna stenhus, vi jobbar med duktiga svenska och rumänska hantverkare för att kunna producera hög kvalitet till bra pris. Vi jobbar i ett brett nätverk där det finns stor kompetens för att kunna leverera hög kvalité, här har vi bland annat duktiga elektriker, kakelsättare, och rörläggare.

Vi har förmånen att jobba tight med arkitekter och därmed komma väldigt nära kunden för att på bästa sätt få lov att uppfylla era drömmar. 

 

 


KPL Mark & Miljö Ab

Vi driver och äger KPL mark & miljö där vi huvudsakligen gör husgrunder men även trädgårds och markarbeten efter önskemål.

 

Utbildning

Vi har Bas-P och Bas-U.

Enligt arbetsmiljöverkets krav så är byggherren alltid skyldig att utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (Bas-P), dels för utförandet av arbetet(Bas-U). Byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Grundläggande arbetsmiljökunskap och goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och vissa uppräknade föreskrifter är exempel på vad som kan behövas enligt de allmänna råden till 6 § i föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete. Bland föreskrifterna är de om byggnads- och anläggningsarbete centrala.

 

Id06
 

Syftet med ID06- All männa bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, är framför allt till att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt stärka den sunda konkurrensen.